Zakelijke- en projectverhuizing

Er komt bijzonder veel kijken bij een zakelijke verhuizing. Of het nu gaat om een project van meerdere woningen, zorginstelling of bedrijf, in al deze gevallen is het absoluut noodzakelijk om de verhuizing goed te plannen.

Een projectverhuizing is een grote verantwoordelijkheid. Er is aandacht voor elk detail en een goede coördinatie is belangrijk. Een nauwkeurige planning zorgt voor een zorgeloze afwikkeling, hierdoor zal de verhuizing van uw zorginstelling of de afhandeling van uw project zonder problemen verlopen

Projectverhuizingen:

Zwennes Totaal Service heeft ruime ervaring op het gebied van projectverhuizingen. Voor diverse (renovatie) projecten worden wij ingezet om hulp te bieden aan bewoners en daarnaast te zorgen dat de bouwwerkzaamheden volgens planning kunnen doorgaan.
Wij verlenen onze diensten o.a. bij

  • de volledige inrichting van tijdelijke rust- en logeerwoningen,
  • verhuizen van bewoners naar een tijdelijke rust- of logeerwoning,
  • gereedmaken van woningen voor de renovatie,
  • woningen na renovatie netjes opleveren naar originele staat,
  • controleren van woningen en bergingen,
  • diverse andere noodzakelijke werkzaamheden rondom het project.

Tijdens een project is er 1 vast aanspreekpunt, dat is de projectleider. De projectleider zorgt voor een goed gecoördineerde planning en stuurt de medewerkers aan die werkzaam zijn op het project. Naast de projectleider kan op aanvraag een persoon ook de gehele dag op het project aanwezig zijn, zodat spoedzaken direct kunnen worden opgepakt.
Door onze professionele en flexibele dienstverlening zorgen wij ervoor dat alle opdrachten binnen het project goed en volgens afspraak worden uitgevoerd.

 

Projectleider als aanspreekpunt

Wanneer u zakelijk een beroep op onze dienstverlening wilt doen, dan bespreken we allereerst wat er moet gebeuren en wat uw wensen en verwachtingen zijn. Vervolgens wordt een door ons aangestelde projectleider ingeschakeld. De projectleider is uw vaste aanspreekpunt tijdens de duur van het project. Hij/zij maakt een inventarisatie en een plan van aanpak. Van daaruit brengen wij een voorstel voor een offerte uit. Deze offerte is helder en er staat precies in beschreven wat we gaan doen, waardoor u niet voor verrassingen achteraf komt te staan.
Onze aangestelde projectleider regelt alle zaken die betrekking hebben op het project; van planningen, financiële zaken tot het aansturen van mensen die werkzaam zijn op het project.

Verhuizen van uw zorginstelling:

Wilt u als zorginstelling naar een ander pand verhuizen, dan komt daar een hoop bij kijken. Belangrijkste aspect is hierbij dat het gaat om de zorg voor mensen en om die zorg te continueren staan zij centraal bij de verhuizing. Bij grotere verhuizingen wordt er een draaiboek samengesteld.  Een overzichtelijk draaiboek is belangrijk, waarin wordt beschreven hoe de verhuizing zal verlopen. De bijzonderheden per bewoner worden duidelijk beschreven en in goed overleg met de betrokkenen wordt de volgorde van overplaatsing van de bewoners bepaald. Een goede tijdsplanning is daarbij uiterst belangrijk om de opdracht binnen de geplande tijd te voltooien.

 

 Draaiboek:

Voor grotere opdrachten wordt er een draaiboek gemaakt waarin alle afspraken, opleveringsdata, tijd- en goederenschema’s zorgvuldig staan beschreven.  Voor verzorgingshuizen is het van belang om per bewoner de (te verhuizen) inventaris en overige bijzonderheden, zoals hulpbehoevende middelen goed te vermelden.
Een draaiboek wordt gemaakt n.a.v. vooraf gemaakte afspraken, die onderling besproken zijn en is daardoor voor ieder project of zorginstelling anders.
Ons uitgangspunt is om de verhuizingen soepel en zonder al te veel spanningen te laten verlopen voor de bewoners!